Ocupa’t a la Costera-Canal 2020

--- Línies de Treball ---
El projecte Ocupa't a La Costera-Canal es desenvoluparà des de desembre de 2019 fins a setembre de 2020 i abordarà el següentes aspectes

Escola Comarcal per l’Ocupació

Aquesta línia de treball del projecte experimental abordarà l’apropament del Pacte Territorial Costera-Canal a les persones més joves del territori i que es troben en el moment d’inserir-se al mercat laboral.

La Costera-Canal 3.0

Els “Tallers de Competències 3.0”  estan  destinats a fomentar l’ús de les noves tecnologies entre la població que es troba en cerca activa d’ocupació.

Observatori d’Ocupació​

Realització d’un registre respecte a l’evolució d’indicadors que permeten mantenir una visió general al llarg del temps de la situació real d’ambdues comarques.

Impuls del Programa Mentor​

Sumar noves persones i empreses mentores al projecte així com millorar la difusió del projecte mitjançant la realització de materials específics.

ESTRATÈGIA TERRITORIAL

Entre els objectius fonamentals d’aquesta estratègia serà fixar unes línies de treball per al futur del Pacte Territorial, aíxi com millorar la informació en matèria d’ocupació, economia i empresa que existeix sobre el territori.