Àrees tècniques de proximitat

El Pacte en Xarxa


 
Àrea d’actuació 1.

La Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa.

Àrea d’actuació 2.

L’Alcúdia de Crespins, Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Rotglà i Corbera, Vallés, Novetlè i La Granja de la Costera.

Àrea d’actuació 3.

Xàtiva, Llosa de Ranes, Genovés, Llocnou d’En Fenollet i Barxeta.

Àrea d’actuació 4.

Enguera, Anna, Estubeny, Chella i Bolbaite

Àrea d’actuació 5.

Navarrés, Quesa i Bicorp.

Seu del Projecte

Cada àrea designarà un municipi com a seu del projecte.

Moixent
L’Alcúdia de Crespins
Xàtiva
Chella
Bicorp

 


 

El municipi que actue com a seu albergarà els *coworking per l’ocupació.


 

Una persona tècnica del Pacte oferirà informació al municipi seu com a mínim 1 dia a la setmana sobre els projectes del Pacte i les possibilitats existents al territori en matèria d’ocupació.


 

Aquestes àrees serviran també per a segmentar els àmbits d’actuació.


 

Seguiment a les persones participants en els Coworking.


 

Els ajuntaments seu han de garantir cessió dels espais necessaris per a realitzar les atencions i les sessions.

 

 

Coworking per l'ocupació en la Costera-Canal

Són grups de treball on persones desocupades treballaran conjuntament per a millorar destreses i habilitats en la cerca d’ocupació.

Es dirigiran a 3 grups prioritaris, que no excloents, que s’agruparan en funció de la demanda de cadascun d’aquests i la temàtica de les diferents sessions:

Persones menors de 35 anys.

Persones majors de 45 anys.

Dones en situació de desocupació.

Agrupació de les sessions

Mòdul I :

Els objectius professionals

Mòdul II :

El mercat de treball a les comarques de La Costera i La Canal de Navarrès.

Mòdul III :

¿Com preparar-nos?

Mòdul IV :

L’autoocupació com una opció

 

Xarxa de col·laboració

Funcions de les persones tècnics en prospecció laboral

Identificació d’empreses i entitats de cada àrea territorial que puguen ser susceptibles de generar ocupació.


Visita a empreses per informar del Pacte Territorial i el projecte que s’està desenvolupant.


Captació d’ofertes que potencialment puguen ser cobertes per les persones participants dels coworking.

Intermediació entre empreses i institucions quan les ofertes no siguen cobertes per participants del programa.


Creació d’una base de dades dels contactes de recursos humans obtinguts durant el projecte.

Contacte

960.901.988 - 960.901.990
ocupacio@pactecosteracanal.com